User Tools

Site Tools


0757-v-c-u-la-gi

Vụ Cầu là một xã thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Vụ Cầu có diện tích tự nhiên là 235,5 ha( số liệu năm 2016),là xã đồng bằng duy nhất trong huyện Hạ Hòa.

  1. ^ a ă â Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MS

lịch sử đảng bộ xã Vụ Cầu(1948-2018)

Chương I: Khái quát đặc điểm vùng đất,con người và truyền thống văn hóa,lịch sử xã Vụ Cầu

I.Đặc điểm tự nhiên,quá trình hình thành và phát triển làng xã

Vụ Cầu nằm cuối huyện,là xã đồng bằng duy nhất của huyện Hạ Hòa, cách trung tâm huyện lỵ 10km về phía nam, diện tích tự nhiên là 25,5ha1. Vụ Cầu có ranh giới phía Bắc giáp xã Vĩnh Chân, phía nam giáp xã Vũ Yển (Thanh Ba), phía đông giáp xã Yển Khê(Thanh Ba), phía Tây giáp sông thao đối diện xã Tuy Lộc của huyện Cẩm Khê.

Trải qua các thời kì lịch sử, địa danh, địa giới của xã Vụ Cầu có nhiều lần thay đổi. Theo các bậc cao niên trong làng kể lại, trước đây dân làng Vụ Cầu sống bằng nghề chài lưới, chuyên đánh cá trên sông nên có tên là Vạn Vù. Về sau, được Quan Trấn Đông Nguyễn Địch Hiền vận động bỏ nghề chài lưới lên bờ khai thác dất hoang làm ruộng và buôn bán, làng dổi tên thành Vụ Cầu. Làng Vụ Cầu gồm 2 lang: Thổ Khối và làng Vù.

Thời Pháp thuộc xã Vụ Cầu thuộc tổng Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Hưng Hóa.Ngày 15/5/1903, chính quyền thực dân chuyển tỉnh lỵ Hưng Hóa về làng Phú Thọ(tổng Yên Phú,huyện Sơn Vi), từ đó mang tên tỉnh Phú Thọ.

0757-v-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)