User Tools

Site Tools


0758-v-ch-n-la-gi

Vũ Chấn là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía bắc của huyện và thuộc lưu vực của sông Nghinh Tường.

Vũ Chấn giáp với hai xã Sảng Mộc và Nghinh Tường lần lượt ở phía tây bắc và đông bắc, giáp với xã Phú Thượng ở phía đông nam, giáp với xã Lâu Thượng ở phía nam, giáp với xã Cúc Đường ở phía tây nam và giáp với xã Thượng Nung ở phía tây.

Xã có diện tích 47,8 km², dân số năm 1999 là 2338 người,[1] mật độ dân số đạt 49 người/km².

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Vũ Chấn có diện tích 73,4 km², dân số là 2499 người, mật độ dân số đạt 34 người/km². Xã Vũ Chấn có gần 100% dân số là dân tộc ít người. Với 6 dân tộc đa số là dân tộc Tày và Dao. Vũ Chấn được chia thành 10 xóm là Na Mấy, Đồng Đình, Na Rang, Khe Rạc, Cao Sơn, Na Đồng, Khe Rịa, Na Cà, Khe Cái, Khèn Nọi.[2]

Tuy là một xã khó khăn, đời sống của người dân còn thấp, song quá trình đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp ở xã lại đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm 2011 ở xã có khoảng 500 chiếc máy cày, trên 560 máy bơm nước các loại và gần 400 máy cắt cỏ bờ.[3] Năm 2011, Trạm Khuyến nông Võ Nhai đã triển khai mô hình nuôi gà Mía thả vườn tại xã Vũ Chấn với kết quả bước đầu khá khả quan.[4]

0758-v-ch-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)