User Tools

Site Tools


0774-v-loan-la-gi

Vũ Loan là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Vũ Loan có diện tích 79,88 km², dân số năm 1999 là 1578 người,[1] mật độ dân số đạt 20 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Vũ Loan có diện tích 77 km², dân số khoảng 1680 người, mật độ dân số đạt 22 người/km².[3] Vũ Loan có tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3B ở xã Cường Lợi. Trên địa bàn Vũ Loan có khá nhiều khe suối lớn nhỏ như Bản Poi, Khuổi Rịa, khuổi Tàn, khuổi Hủ, khuổi Mụ.

Xã Vũ Loan được chia thành các thôn bản: Thôm Eng, Nặm Slặc, Khuổi Tàn, Khuổi Phầy, Pác Thôm, Thôm Khon, Chang Ngoà, Nà Chia, Nà Deng, Thôm Khinh, Khuổi Vạc, Đăng, Pò Duốc, Nà Quáng, Khuổi Mụ.

0774-v-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)