User Tools

Site Tools


0775-v-mi-u-la-gi

Võ Miếu là một xã thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Võ Miếu có diện tích 48,44 km², dân số năm 1999 là 10983 người,[1] mật độ dân số đạt 227 người/km².

Võ Miếu có chiều dài khoảng 12 km, rộng khoảng 4 km, gồm 22 xóm. Dân số năm 2013 khoảng hơn 12 000 người. Địa hình chủ yếu là đồi núi, cao nhất là ngọn Lưỡi Hái 1071m. Sông suối nhỏ, thủy văn theo mùa. Dân tộc bản địa và chiếm đa số là người Mường. Đồng bào người Kinh có mặt khai hoang tại đây từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX. Võ Miếu là nơi khởi nguồn của món đặc sản thịt chua.

0775-v-mi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)