User Tools

Site Tools


0776-v-mu-n-la-gi

Vũ Muộn là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Vũ Muộn có diện tích 38,87 km², dân số năm 1999 là 1525 người,[1] mật độ dân số đạt 39 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Vũ Muộn có diện tích 37,56 km², dân số khoảng 1631 người, mật độ dân số đạt 43 người/km².[3] Vũ Muộn có tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3 ở xã Phương Linh.

Xã Vũ Muộn được chia thành các thôn bản: Khuổi Khoang, Nà Khoang, Choóc Vẻn, Đon Quản, Tân Lập, Đâng Bun, Nà Kén, Còi Có, Tốc Lù, Lùng Xiên.

0776-v-mu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)