User Tools

Site Tools


0777-v-n-an-ch-linh-la-gi

Văn An là một phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Các khu dân cư bao gồm: KDC Kinh Trung, Kiệt Đông, Kiệt Đoài, Thượng, Kỳ, Trại Sen, Trại Thượng, Tường, Hữu Lộc.

Phường Văn An có Phía Bắc giáp Sao Đỏ, Cộng Hòa; Phía Tây tiếp giáp với Cổ Thành, sông Kinh Thầy; Phía Nam tiếp giáp với Tân Dân.

Lịch sử, địa lý Khu dân cư Kinh Trung: tên gọi Kinh Trung có thể hiểu, Kinh là kênh, kênh mương, sông suối; Trung là trung tâm giữa các thôn xung quanh như các thôn Nhân Hậu, Nẻo, Kiệt Đông, Long Động, Thanh Quang (Nam Sách) Tân Dân, Anh Hưng. Lịch sử hình thành các con sông chảy quanh Khu dân cư đã hình thành nên vùng đất nhở màu mỡ, trong quá trình di dân con người đã lựa chọn nơi đây để sinh cơ lập nghiệp. Thuở ban đầu có các dòng họ như họ Đào, Nguyễn, Hoàng, Vũ, về sau có thêm các dòng họ như Tô, Đỗ... Khi hệ thống đê sông chưa hình thành như hiện nay, khu dân cư Kinh Trung tiếp giáp với Thôn Trung Hà (Hà là sông, Trung là trung tâm giữa các thôn) và khi đó có thể thôn Kinh Trung và Trung là là một.

Phường Văn An có diện tích 14,95 km², dân số năm 1999 là 8401 người,[1] mật độ dân số đạt 562 người/km².

0777-v-n-an-ch-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)