User Tools

Site Tools


0783-v-n-c-gia-l-m-la-gi

Văn Đức là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Văn Đức có diện tích 6,83 km², dân số năm 2013 là 9000 người,[1] mật độ dân số đạt 1343 người/km². Xã bao gồm 5 thôn là Trung quan 1, 2, 3, chư xá, xuân hô. Thôn Chủ xá là nơi khai sinh ra Chư đồng tử, một trong tứ bất tử của phật giáo Việt nam. Đền thờ ông ở đây được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Xã Văn Đức nằm ở bờ phía đông (tả ngạn) của sông Hồng. Địa giới hành chính Xã Văn Đức như sau:

Xã bao gồm 5 thôn là Trung quan 1, 2, 3, chư xá, xuân hô.

0783-v-n-c-gia-l-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)