User Tools

Site Tools


0789-v-n-di-n-la-gi

Vân Diên là một xã thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Vân Diên có diện tích 13,64 km², dân số năm 1999 là 11002 người,[1] mật độ dân số đạt 807 người/km².

 • Phía bắc giáp Xã Nam Thanh
 • Phía đông giáp Thị Trấn Nam Đàn
 • Phía Nam giáp Sông Lam và xã Nam Tân
 • Phía Tây giáp Xã Nam Thái

Xã Vân Diên gồm các xóm:

 1. Xóm Trung Đông
 2. Xóm Quy Chinh 1
 3. Xóm Quy Chính 2
 4. Xóm Bắc Sơn
 5. Xóm Bắc Thung
 6. xóm Đông Tiến
 7. xóm Đụn Sơn
 8. xóm Hạ Long
 9. xóm Hồ Sơn
 10. Xóm Nam Bình
 11. xóm Nam Thung
 12. xóm Nam Sơn
 13. xóm Hùng Lĩnh
 14. xóm Trường Long
 15. xóm Sư phạm
 16. xóm Nhật Đông
 17. Xóm Nhật Quang
 18. xóm Vạn An
 19. xóm Vệ Nông

Làng nghề truyền thống: Rèn, Miến Quy Chính,Dầu,Tương...

Đặc Sản: Dê Cầu Đòn,Tương Nam Đàn...

0789-v-n-di-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)