User Tools

Site Tools


0791-v-n-du-th-tr-n-la-gi

Vân Du là thị trấn thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Thị trấn Vân Du nằm cách thành phố Thanh Hóa 48  km, nằm cách thành phố Tam Điệp 26  km.

Thị trấn Vân Du có diện tích 4,22 km²[1]. Năm 2004, thị trấn Vân Du có số dân 4.178 người[1].

Thị trấn Vân Du nằm ở phía nam của huyện Thạch Thành.

Thị trấn Vân Du được thành lập năm 2004 trên cơ sở 2,53 km² diện tích tự nhiên của thị trấn nông trường Vân Du đang sử dụng thuộc địa giới hành chính xã Thành Vân và 1,69 km² diện tích tự nhiên của xã Thành Vân đang quản lý; 3.440 nhân khẩu của thị trấn nông trường Vân Du và 738 nhân khẩu của xã Thành Vân. Ngoài ra, gần 2.500 nhân khẩu của thị trấn nông trường Vân Du được chuyển về các xã Thành Vân và Thành Tâm[1].

Thị trấn Vân Du nằm gần quốc lộ 45.

  1. ^ a ă â b c d Nghị định số 15/2004/NĐ-CP ngày 09/01/2004 về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
0791-v-n-du-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)