User Tools

Site Tools


0795-v-n-h-a-n-ng-c-ng-la-gi

Vạn Hòa là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,82 km², dân số năm 1999 là 6590 người,[1] mật độ dân số đạt 747 người/km². Có thị trấn Chuối, đặc biệt vào năm 1972 mĩ ném bom vào cầu Chuối, thôn Tùng Thiện làm chết người. Đặc biệt xã Vạn Hòa có thôn Tùng Thiện là thôn có nhiều người hy sinh bảo bảo vệ tổ quốc như bác Sáp nhà ông Lê Văn Năm,... Và ngày nay Xã Vạn hòa đã phát triển, đa phần là trồng cây lúa nước, ngô, đậu, sắn. Có chợ Chuối, sông Chuối

0795-v-n-h-a-n-ng-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)