User Tools

Site Tools


0796-v-n-h-a-th-nh-ph-l-o-cai-la-gi

Vạn Hoà là một xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Vạn Hoà có diện tích 20,36 km², dân số năm 1999 là 1773 người,[1] mật độ dân số đạt 87 người/km².

UBND Xã Vạn Hòa

Số điện thoại 0986 307 242

số điện thoại liên hệ 0986 307 242

0796-v-n-h-a-th-nh-ph-l-o-cai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)