User Tools

Site Tools


0798-v-n-h-c-na-r-la-gi

Văn Học là một xã của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vũ Loan.
  • Đông giáp xã Vũ Loan, xã Lương Hạ.
  • Nam giáp xã Lương Hạ, xã Lạng San.
  • Tây giáp xã Lạng San.

Xã Văn Học có diện tích 16 km², dân số khoảng 1056 người, mật độ dân số đạt 66 người/km².[2] Xã Văn Học có tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3B tại xã Lương Hạ. Trên địa bàn xã có suối Nà Tát.

Xã Văn Học được chia thành các thôn bản: Nà Ca, Pò Pheo, Thôm Bả, Pò Slản, Pò Lái, Pò Cạu, Nà Tát, Nà Cằm.

0798-v-n-h-c-na-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)