User Tools

Site Tools


0808-v-n-i-n-la-gi

Văn Điển là một thị trấn thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Văn Điển có diện tích 0,9 km², dân số năm 1999 là 10576 người,[1] mật độ dân số đạt 11751 người/km².

Trong thời gian 1949 - 1954 dưới chính quyền Quốc gia Việt Nam đã thành lập quận Văn Điển (các huyện Thanh Trì, Thanh Oai ngày nay). Đến năm 1956 chính quyền Hà nội đã giải thể quận Văn Điển. Thị trấn Văn Điển được thành lập năm 1958 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Tứ Hiệp.

Năm 1984, thị trấn Văn Điển được mở rộng thêm trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tứ Hiệp, Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh. Thị trấn là huyện lỵ của huyện Thanh Trì, tập trung các cơ quan công sở.

0808-v-n-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)