User Tools

Site Tools


0821-v-n-l-nh-la-gi
Vân Lĩnh
Địa lý
Diện tích 8,52 km²
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 2.906 người
 Mật độ 325 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Phú Thọ
Huyện Thanh Ba
Thành lập 2009[1]
Mã hành chính 8156

Vân Lĩnh là một xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Được thành lập trên cơ sở một phần của xã Thanh Vân cũ, vào lúc thành lập năm 2009, xã Vân Lĩnh có diện tích 8,52 km², dân số gần 2906 người,[2] mật độ dân số đạt 325 người/km².

0821-v-n-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)