User Tools

Site Tools


0838-v-n-ng-la-gi

Vũ Nông là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ca Thành, xã Triệu Nguyên.
  • Đông giáp xã Thể dục.
  • Nam giáp thị trấn Tĩnh Túc, xã Phan Thanh.
  • Tây giáp xã Ca Thành.

Xã Vũ Nông có diện tích 30,18 km², dân số năm 1999 là 1.948 người.[1], mật độ dân cư đạt 65 người/km².

Xã Vũ Nông được chia thành các xóm: Lũng Nọi, Lũng Khoen, Lũng Luông, Lũng Nọi, Lũng Nặm, Lũng Thán, Thin San, Xiên Pèng, Lũng Báng, Xí Thầu, Po Cốp,.

Quốc lộ 34 đi qua địa bàn phía tây của xã Vũ Nông.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
0838-v-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)