User Tools

Site Tools


0841-v-n-ninh-gia-b-nh-la-gi

Vạn Ninh là một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vạn Ninh gồm các thôn: Thọ Ninh, Tiểu Than, Cao Thọ, Xuân Dương, Chính Thượng

Xã Vạn Ninh có diện tích 8,28 km², dân số năm 1999 là 7765 người,[1] mật độ dân số đạt 938 người/km².

0841-v-n-ninh-gia-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)