User Tools

Site Tools


0847-v-n-ph-i-la-gi

Vạn Phái là một xã thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía nam phần giữa của thị xã và có dòng sông Công chảy qua phần ranh giới phía dông bắc và đông.

Vạn Phái giáp với xã Minh Đức ở một đoạn nhỏ phía tây bắc, giáp với xã Đắc Sơn ở phía bắc và đông bắc qua sông Công, giáp với xã Nam Tiến và Trung Thành ở phía đông qua sông Công, giáp với xã Bắc Sơn của huyện Sóc Sơn, Hà Nội ở phía nam, giáp với xã Thành Công ở phía tây.

Xã có diện tích 8,97 km², dân số năm 1999 là 6804 người,[1] mật độ dân số đạt 759 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Vạn Phái có diện tích 10,8 km², dân số là 7379 người, mật độ cư trú đạt 684 người/km². Vạn Phái được chia thành 21 xóm là Tân Hòa, Bãi Chẩu, Đồn, Trại Cang, Tân Cương, Hạ Vỵ, Hạ Vụ 2, Hạ Vụ 3, Nông ú, Nông ù, Nông Vụ 3, Nông Vụ 4, Nông Vụ 5, Cơ Phi 1, Cơ Phi 2, Cơ Phi 3, Bến Chảy 1, Bến Chảy 2, Vạn Kim, Trường Giang, Kim Sơn.[2]

Xã Vạn Phái có nghề thêu ren ở xóm Nông Vụ[3] Trên địa bàn xã có đường dây 500 KV Sơn La – Hiệp Hòa truyền tải điện từ thủy điện Sơn La.[4] Trạm y tế xã Vạn Phái đã được với kinh phí 1,7 tỷ đồng do tổ chức ATLANTIC PHILANTHROPIES (Tây Ban Nha) tài trợ.[5]

0847-v-n-ph-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)