User Tools

Site Tools


0876-v-n-tr-nh-la-gi

Vân Trình là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hồng Nam (Hòa An), xã Thị Ngân.
  • Đông giáp xã Thị Ngân.
  • Nam giáp xã Lê Lai.
  • Tây giáp xã Thái Cường, xã Kim Đồng.

Xã Vân Trình có diện tích 22,44 km², dân số năm 1999 là 1.834 người.[1], mật độ dân cư đạt 82 người/km².

Xã Vân Trình được chia thành các xóm: Bó Dường, Cốc Ngườm, Lũng Chi, Lũng Dìn, Lũng Hảy, Lũng Mằn, Lũng Xỏm, Nà Ảng, Nà Ón, Phạc Siến.

Trên địa bàn xã Vân Trình có núi Nà Phạc, trên núi có hang Nà Phạc.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
0876-v-n-tr-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)