User Tools

Site Tools


0877-v-n-trung-la-gi

Vân Trung là một xã thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Vân Trung có diện tích 9,92 km², dân số năm 1999 là 6481 người,[1] mật độ dân số đạt 653 người/km².

Xã Vân Trung có 2 làng quan họ cổ thuộc danh sách 23 làng quan họ Bắc Giang được quy hoạch bảo tồn và đưa vào phát triển du lịch văn hóa[2] là làng quan họ Trung Đồng và làng quan họ Vân Cốc.

Những nhân vật nổi tiếng có liên quan đến xã[sửa | sửa mã nguồn]

Những nhân vật nổi tiếng có liên quan đến xã Vân Trung
Tên Sinh thời Sự nghiệp
Lương Văn Nắm ???-1892 Đề Nắm, một thủ lĩnh trong phong trào khởi nghĩa Yên Thế. Quê làng Gia Tiến, xã Vân Trung.
0877-v-n-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)