User Tools

Site Tools


0886-v-ng-l-c-la-gi

Vượng Lộc là một xã thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Vượng Lộc người dân địa phương còn gọi là Vượng Lầy hoặc là Thổ Vượng.

Vượng Lộc là cửa ngõ phía Bắc của Huyện Can Lộc, nơi quốc lộ 1A bắt đầu đi qua Huyện Can Lộc.

Vượng Lộc giáp với các xã Thanh Lộc, Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Thiên Lộc, Yên Lộc, thị trấn Nghèn (Thuộc huyện Can Lộc) và phường Đậu Liêu (Thuộc thị xã Hồng Lĩnh).

Trụ sở ủy ban nhân dân xã Vượng Lộc đặt tại Làng Đông Huề

Xã có Sông Vượng Lộc, sông Hạ Vàng, Sông Nhà Lê và khe nước Vượng - Thiên chảy qua. Lưng tựa vào núi Hồng Lĩnh, mặt hướng về phía Nam.

Diện tích: 14,16 km²

Dân số năm 1999: 7890 người,[1]

Mật độ dân số đạt 557 người/km².

Xã Vượng Lộc xưa có 5Làng và 1 Xứ tất cả, bao gồm:

 1. Làng Lau (Làng Ngùi)
 2. Làng Đông Mỵ
 3. Làng Đoài Duyệt
 4. Làng Đông Huề
 5. Làng Thượng Hồ
 6. Xứ Kim Lâm (Xứ theo đạo Kyto giáo)

Trong những thập niên 90 của thế kỷ XX với sự tăng trưởng dân số đã làm xuất hiện thêm các Làng mới bao gồm:

 1. Làng Mới
 2. Làng Bắc Đoài
 3. Làng Đùng Đùng
 4. Làng Rú Hốống

Sau này chính quyền Xã tiến hành phân chia xóm giữa các Làng với nhau:

 1. Làng Mới và Bắc Đoài gom thành xóm 1 và xóm 2.
 2. Làng Thượng Hồ được chia thành xóm 3.
 3. Làng Đông Huề được chia thành xóm 4.
 4. Làng Đông Mỵ được chia thành xóm 9
 5. Xứ Kim Lâm được chia thành xóm 10
 6. Làng Đùng Đùng được chia thành xóm 11
 7. Làng Đoài Duyệt được chia thành xóm 5,6,7,8
 8. Làng Ngùi được chia thành xóm 14
 9. Làng Rú Hốống được chia thành xóm 15.

Tính đến năm 2015 Xã Vượng Lộc có tất cả 15 xóm 9 Làng và 1 Xứ đạo

0886-v-ng-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)