User Tools

Site Tools


0896-v-nh-an-th-tr-n-la-gi

Vĩnh An là một thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Đông Nam Bộ Việt Nam.

Thị trấn Vĩnh An rộng 3.294,18 ha, nằm ở trung tâm huyện Vĩnh Cửu, và cách thành phố Biên Hòa 36 km. Ranh giới hành chính:

  • Phía Bắc: giáp xã Mã Đà và Hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
  • Phía Nam: giáp xã Cây Gáo – Thanh Bình, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
  • Phía Tây: giáp xã Vĩnh Tân – Trị An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
  • Phía Đông: giáp Hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Thị trấn có dạng địa hình đồi lượn sóng chia cắt nhẹ, với độ dốc trung bình từ 50 - 10m, độ cao tương đối từ 35 - 55m, và độ cao tuyệt đối 55 m.

Dựa vào đặc thù vị trí địa lý, đồng thời để thuận lợi cho việc quản lý thị trấn Vĩnh An được chia thành 8 khu phố, và gồm 112 tổ dân cư.

Thị trấn Vĩnh An được thành lập năm 1994, trên cơ sở giải thể phường Cây Gáo của thị xã Vĩnh An cũ.

Ngày 13 tháng 3 năm 2003, thành lập xã Mã Đà trên cơ sở 40.078,47 ha diện tích tự nhiên và 6.595 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh An. Thị trấn Vĩnh An còn lại 3.446 ha diện tích tự nhiên và 19.506 nhân khẩu.

Tổng số dân của thị trấn là 24.545 người, với 5.118 hộ gia đình. Trên địa bàn thị trấn hiện có 13 dân tộc anh em cùng chung sống, chiếm đa số vẫn là dân tộc Kinh.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu

0896-v-nh-an-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)