User Tools

Site Tools


0898-v-nh-an-v-nh-l-c-la-gi

Vĩnh An là một xã thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Vĩnh An có diện tích 9,18 km², dân số năm 1999 là 3645 người,[1] mật độ dân số đạt 397 người/km². Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua đang được xây dựng.

Xã Vĩnh An được chia làm 8 thôn là thôn 1,thôn 2,thôn 3,thôn 4 ,thôn 5,thôn 7, thôn 8 , thôn 9

0898-v-nh-an-v-nh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)