User Tools

Site Tools


0903-v-nh-b-nh-nam-la-gi

Vĩnh Bình Nam là một xã thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Về mặt hành chính của Việt Nam Cộng hòa, xã thuộc quận Kiến Long, tỉnh Chương Thiện. Xã được chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập năm 1966 trên cơ sở chia tách xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, thành xã Vĩnh Bình Nam và Vĩnh Bình.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, xã vẫn giữ nguyên địa giới cũ, vẫn thuộc huyện Vĩnh Thuận, vẫn thuộc tỉnh Kiên Giang.

Ngày 10 tháng 10 năm 1981, xã được chia tách để lập 3 xã Bình Thành, Bình Điền, Bình Minh.

Ngày 24 tháng 5 năm 1988, xã nhập thêm 1 ấp của xã Bình Điền và toàn bộ xã Bình Thành.

Ngày 31 tháng 5 năm 1991, xã Bình Minh bị giải thể, nhập một phần vào xã Vĩnh Bình Nam.

Nghị quyết 29 (2009) NQ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Bình Nam, tách 3.095,54 ha, dân số 1.247 hộ với 6.400 khẩu để thành lập xã Bình Minh thuộc huyện Vĩnh Thuận.

Xã có diện tích 44,61 km², dân số năm 2012 là 10.953 người,[1] mật độ dân số đạt 246 người/km².

Xã gồm có bốn ấp: Bời Lời A; Bời Lời B; Bình Thành; Hòa Thành.

Nền kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, ngoài ra những năm gần đây nông dân xã có áp dụng mô hình nuôi tôm sú xen canh với lúa nước mang lại hiệu quả cao, góp phần làm giảm hộ nghèo, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Xã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2012 là Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1, và trường tiểu học Vĩnh Bình Nam 4.

Xã hiện nay có một trạm y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con trong xã.

0903-v-nh-b-nh-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)