User Tools

Site Tools


0914-v-nh-h-a-h-ng-b-c-la-gi

Vĩnh Hòa Hưng Bắc là một xã thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 47,79 km², dân số năm 1999 là 13162 người,[1] mật độ dân số đạt 275 người/km².

Xã cách trung tâm hành chính của huyện 14 km. Phía Đông giáp Vị Tân (Thành phố Vị Thanh), phía tây giáp xã Định An, phía Nam giáp xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, phía Bắc giáp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng). Dân tộc Kinh chiếm phần lớn 93.83%, dân tộc Khmer chiếm 5.97% và dân tộc Hoa không đáng kể chiếm 0.2%.

0914-v-nh-h-a-h-ng-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)