User Tools

Site Tools


0922-v-nh-h-a-v-nh-l-c-la-gi

Vĩnh Hòa là một xã thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Vĩnh Hòa có diện tích 14,99 km², dân số năm 1999 là 6717 người,[1] mật độ dân số đạt 448 người/km².

Xã Vĩnh Hòa gồm có 11 thôn, làng[cần dẫn nguồn]:
Quang Biểu 1
Quang Biểu 2
Nghĩa Kỹ 1
Nghĩa kỳ 2
Giang Đông
Pháp Ngỡ
Bỗng Phồn
Hữu Chấp
Lợi Chấp 1
Lợi Chấp 2
Nhật Quang

Nem chua nướng, bánh răng bừa, bánh mật...

Chùa Vĩnh Nghiêm (làng Quang Biểu 1), Đền Trịnh Khả (thôn Giang Đông), Sông Mã, sông Bưởi...

0922-v-nh-h-a-v-nh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)