User Tools

Site Tools


0924-v-nh-h-i-ng-la-gi

Vĩnh Hội Đông là một xã biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam, giáp ranh với Campuchia.

Xã có diện tích 7,85 km², dân số năm 1999 là 12.675 người,[1] mật độ dân số đạt 1.615 người/km².

Bản đồ huyện An Phú tỉnh An Giang. Xã Vĩnh Hội Đông nằm phía Tây Nam.

Xã Vĩnh Hội Đông gồm bốn ấp: Vĩnh Phú, Vĩnh Hội, Vĩnh Hòa, Vĩnh An.

Xã gồm 1 trường THCS là trường THCS Vĩnh Hội Đông, và 2 trường tiểu học là trường tiểu học "A" Vĩnh Hội Đông và trường tiểu học "B" Vĩnh Hội Đông.

Xã có trạm y tế là trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông. Hoạt động của trạm y tế vừa có cấp phát thuốc tây y vừa hốt thuốc nam phục vụ nhân dân.

Vĩnh Hội Đông có thế mạnh về nuôi trồng và khai thác thủy sản. Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Hội Đông là một trong các cửa khẩu biên giới lớn ở tỉnh An Giang.

Giao thông của xã đa phần đã được nhựa hóa, tuy nhiên, một phần đất của xã Vĩnh Hội Đông phải qua lại bằng đò ngang, gây khó khăn cho học sinh và người dân khi cần đi lại.

Người dân theo đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo.

0924-v-nh-h-i-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)