User Tools

Site Tools


0927-v-nh-h-ng-th-tr-n-la-gi

Vĩnh Hưng là một thị trấn thuộc huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Thị trấn Vĩnh Hưng có diện tích 5,01 km², dân số năm 1999 là 8062 người,[1] mật độ dân số đạt 1609 người/km².

Thị trấn Vĩnh Hưng gồm 6 Khu phố và 2 Ấp gồm: Khu phố I, II, III, IV, Măng Đa, Bàu Sậy và ấp Rạch Bùi, Chiến Thắng

Số điện thoại Công an thị trấn Vĩnh Hưng 02723.847.243

g

0927-v-nh-h-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)