User Tools

Site Tools


0929-v-nh-h-ng-v-nh-l-i-la-gi

Vĩnh Hưng là một xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Hưng có diện tích 22,83 km², dân số năm 1999 là 9637 người,[1] mật độ dân số đạt 422 người/km².

Địa giới hành chính xã Vĩnh Hưng:

Xã Vĩnh Hưng gồm 8 ấp:

 1. Ấp Đông Hưng
 2. Ấp Nam Hưng
 3. Ấp Nam Thạnh
 4. Ấp Tam Hưng
 5. Ấp Thạnh Hưng 1
 6. Ấp Thạnh Hưng 2
 7. Ấp Trần Nghĩa
 8. Ấp Trung Hưng 2.

Năm 2020 đô thị Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị loại V.

Năm 2020 dự kiến thành lập thêm thị trấn Vĩnh Hưng (từ xã Vĩnh Hưng, trên cơ sở chia tách xã Vĩnh Hưng thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Vĩnh Hưng và 1 xã Vĩnh Hưng).

Ngày 03/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với một số nội dung như sau:

 • Địa điểm lập quy hoạch: các ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2.
 • Quy mô đất đai: Đến năm 2020: 96,80ha. Đến năm 2025: 127,52ha. Đến năm 2030: 145,32ha.
 • Quy mô dân số: Đến năm 2020: 5.500 người. Đến năm 2025: 7.000 người. Đến năm 2030: 8.000 người.
 • Ranh giới quy hoạch:
  • Phía đông: Cách kênh xáng Ngan Dừa – Cầu Sập 200m.
  • Phía tây: Cách đường điện cao thế 100m.
  • Phía nam: Giáp kênh Út Lộ.
  • Phía bắc: Giáp ranh giới giữa xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Hưng A.
 • Năm 2017, xã Vĩnh Hưng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
0929-v-nh-h-ng-v-nh-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)