User Tools

Site Tools


0930-v-nh-h-ng-la-gi

Vĩnh Hồng là một xã thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Vĩnh Hồng có diện tích 8,62 km², dân số năm 1999 là 7873 người,[1] mật độ dân số đạt 913 người/km².

Toàn xã có 9 thôn: My Khê, My Thữ, Phục Lễ, Phục Viện, Me Vàng, Lý Dương, Lý Đông, Me Trai, Đỗ Xá

Các trường mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế, bưu điện, UBND xã, các cơ quan hành chính được đặt tại thôn Phục Lễ.

0930-v-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)