User Tools

Site Tools


0941-v-nh-hi-p-r-ch-gi-la-gi

Vĩnh Hiệp là một phường thuộc thành phố Rạch Giá,[2] tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Phường Vĩnh Hiệp có diện tích 10,69 km², dân số năm 1999 là 15638 người,[1] mật độ dân số đạt 1463 người/km². Phường Vĩnh Hiệp gồm 5 khu phố: Dẫy Ốc, Phi Kinh, Thông Chữ, Vĩnh Viễn,Vĩnh Phát.[cần dẫn nguồn]

Sách tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Cục thống kê tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) (2010), Niên giám thống kê năm 2010, Cục thống kê tỉnh Kiên Giang 
0941-v-nh-hi-p-r-ch-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)