User Tools

Site Tools


0948-v-nh-kim-c-u-ngang-la-gi

Vĩnh Kim là một xã thuộc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã có diện tích 34,05 km², dân số năm 1999 là 15866 người,[1] mật độ dân số đạt 466 người/km².

Xã có 9 ấp: Chà Và, Thôn Rôn, Giồng Lớn, Cà Tum A, Cà Tum B, Rẩy, Vinh Cửu, và Mai Hương.

Xã Vĩnh Kim có 3 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo và Cao Đài. Khác với các xã khác trong huyện, phật giáo có ở Cà Tụm, Vĩnh Cửu và Mai hương. Công giáo rất phát triển có nhiều họ đạo như: Vĩnh kim, Vĩnh Hòa, Thôn Rôn, Giồng Lớn và Mai Hương, được hình thành từ lâu. Cao đài ở Mai Hương.

Vĩnh kim được nổi tiếng với tôm khô của dì hai khâm đã tham gia trên 50 lần có mặt tại hội chợ triển lãm thương mại tầm cỡ quốc gia và xuất khẩu hơn 20 quốc gia

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
0948-v-nh-kim-c-u-ngang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)