User Tools

Site Tools


0952-v-nh-l-c-a-h-ng-d-n-la-gi

Vĩnh Lộc A là một xã thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Lộc A có diện tích 42,37 km², dân số năm 2003 là 9314 người,[1] mật độ dân số đạt 220 người/km².

Năm 2020 đô thị Ba Đình đạt chuẩn đô thị loại V.

Năm 2020 dự kiến thành lập thêm thị trấn Ba Đình (từ xã Vĩnh Lộc A, trên cơ sở chia tách xã Vĩnh Lộc A thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Ba Đình và 1 xã Vĩnh Lộc A).

Xã Vĩnh Lộc A[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Vĩnh Lộc A gồm 6 Ấp[sửa | sửa mã nguồn]

1. Ấp Ba Đình.

2. Ấp Bần Ổi.

3. Ấp Bến Bào.

4. Ấp Bình Lộc.

5. Ấp Lộ Xe.

6. Ấp Lộ Xe A.

0952-v-nh-l-c-a-h-ng-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)