User Tools

Site Tools


0956-v-nh-l-c-r-ch-gi-la-gi

Vĩnh Lạc là một phường thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Phường Vĩnh Lạc có diện tích 1,75 km², dân số năm 1999 là 16002 người,[1] mật độ dân số đạt 9144 người/km².

0956-v-nh-l-c-r-ch-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)