User Tools

Site Tools


0957-v-nh-l-c-th-tr-n-thu-c-huy-n-v-nh-l-c-la-gi

Vĩnh Lộc là thị trấn huyện lị của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Vĩnh Lộc có diện tích 0,89 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Vĩnh Lộc có số dân 2.199 người[1].

Thị trấn Vĩnh Lộc nằm ở phía tây của huyện Vĩnh Lộc.

Thị trấn Vĩnh Lộc được thành lập năm 1992 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc và Vĩnh Tiến[4].

Thị trấn Vĩnh Lộc nằm dọc theo quốc lộ 45.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ 49/1992/QĐ-TCCP
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Quyết định số 49/TCCB ngày 28/01/1992.
0957-v-nh-l-c-th-tr-n-thu-c-huy-n-v-nh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)