User Tools

Site Tools


0959-v-nh-l-i-r-ch-gi-la-gi

Vĩnh Lợi là một phường thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Phường Vĩnh Lợi có diện tích 3,98 km², dân số năm 2001 là 7659 người,[1] mật độ dân số đạt 1924 người/km².

Phường Vĩnh Lợi có cây cầu Quằng nằm trên trục lộ 80 bắc ngang kênh Nước Mặn, cạnh sân bay Rạch Giá, thời Pháp thuộc có một trận đánh ở đây do ông Huỳnh Thủ chỉ huy.[cần dẫn nguồn]

0959-v-nh-l-i-r-ch-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)