User Tools

Site Tools


0967-v-nh-m-b-la-gi

Vĩnh Mỹ B là một xã thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Mỹ B có diện tích 36,22 km², dân số năm 1999 là 13946 người,[1] mật độ dân số đạt 385 người/km².

Năm 2017: Xã Vĩnh Mỹ B được công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây là Xã đầu tiên của Huyện Hòa Bình được công là xã nông thôn mới.

Năm 2020 đô thị Vĩnh Mỹ B đạt chuẩn đô thị loại V.

Năm 2020 dự kiến thành lập thêm thị trấn Vĩnh Mỹ B (từ xã Vĩnh Mỹ B, trên cơ sở chia tách xã Vĩnh Mỹ B thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Vĩnh Mỹ B và 1 xã Vĩnh Mỹ B).

Xã Vĩnh Mỹ B[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Vĩnh Mỹ B gồm 8 Ấp[sửa | sửa mã nguồn]

1. Ấp 14.

2. Ấp 15.

3. Ấp An Khoa.

4. Ấp An Nghiệp.

5. Ấp An Thành.

6. Ấp Bình Minh.

7. Ấp Đồng Lớn 1.

8. Ấp Đồng Lớn 2.

0967-v-nh-m-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)