User Tools

Site Tools


0976-v-nh-ninh-v-nh-t-ng-la-gi

Vĩnh Ninh là một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,58 km², dân số năm 1999 là 4452 người,[1] mật độ dân số đạt 972 người/km².

Xã Vĩnh Ninh gồm tổng cộng 4 thông: Duy Bình, Kim Xa, Xuân Chiểu (Linh), Hậu Lộc.

0976-v-nh-ninh-v-nh-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)