User Tools

Site Tools


0977-v-nh-ph-c-a-la-gi

Vĩnh Phước A là một xã thuộc huyện Gò Quao,[2] tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Vĩnh Phước A có diện tích 41,98 km², dân số năm 1999 là 9346 người,[1] mật độ dân số đạt 223 người/km². Xã có thu nhập bình quân đầu người là 33.500.000 đồng/năm, số lượng hộ nghèo khoảng 3,94%.[2]

Vĩnh Phước A được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao tặng một số giấy khen vào ngày 18 tháng 5 năm 2017.[2]

0977-v-nh-ph-c-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)