User Tools

Site Tools


0986-v-nh-ph-t-y-la-gi

Vĩnh Phú Tây là một xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Phú Tây có diện tích 50,85 km², dân số năm 1999 là 12082 người,[1] mật độ dân số đạt 238 người/km².

Xã Vĩnh Phú Tây gồm 11 Ấp:

1. Ấp Bình Bảo.

2. Ấp Bình Hổ.

3. Ấp Bình Hổ A.

4. Ấp Bình Lễ.

5. Ấp Bình Thạnh.

6. Ấp Bình Thạnh A.

7. Ấp Bình Tốt.

8. Ấp Bình Tốt A.

9. Ấp Bình Tốt B.

10. Ấp Huê 1.

11. Ấp Phước 2.

0986-v-nh-ph-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)