User Tools

Site Tools


0990-v-nh-quang-r-ch-gi-la-gi

Vĩnh Quang là một phường thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Phường Vĩnh Quang có diện tích 10,65 km², dân số năm 2001 là 18449 người,[1] mật độ dân số đạt 1732 người/km².

Khu vực có chùa Phật Nam Thái Tông. Chùa Phật Lớn được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng kiến trúc mỹ thuật cấp quốc gia. Trong chùa có tượng phật Thích Ca ngồi xếp bằng có độ cao khoảng 2,5 m.[cần dẫn nguồn]

0990-v-nh-quang-r-ch-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)