User Tools

Site Tools


0991-v-nh-quang-th-nh-ph-cao-b-ng-la-gi

Vĩnh Quang là một xã của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngũ Lão của huyện Hòa An.
  • Đông giáp xã Ngũ Lão của huyện Hòa An, phường Ngọc Xuân.
  • Nam giáp phường Đề Thám và xã Hưng Đạo.
  • Tây giáp xã Bế Triều của huyện Hòa An.

Xã Vĩnh Quang có diện tích 13,4 km², dân số năm 1999 là 3.532 người.[1], mật độ dân cư đạt 263,6 người/km². Xã Vĩnh Quang được chuyển từ huyện Hòa An về thị xã Cao Bằng vào tháng 11 năm 2010.[4]

Xã Vĩnh Quang được chia thành 19 xóm: Đức Chính 1, Đức Chính 2, Đức Chính 3, Nà Chiêm, Nà Luông, Nà Mạ, Lỏ Ngọa, Bản Ngần, Vỏ Đuổn, Vò Tấu, Bản Tại, Đồng Cống, Bản Thín

Sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên giữa xã Vĩnh Quang và phường Đề Thám. Tỉnh lộ 203 chạy qua địa bàn xã. Vĩnh Quang có núi Nà Lin và đền Kỳ Sầm.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Quyết định số 42/NQ-CP
0991-v-nh-quang-th-nh-ph-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)