User Tools

Site Tools


0995-v-nh-s-n-v-nh-linh-la-gi

Vĩnh Sơn là một xã thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Phía Bắc giáp xã Vĩnh Lâm, phía Nam giáp huyện Gio Linh qua một nhánh của sông Bến Hải, phía Đông giáp xã Vĩnh Thành, phía Tây giáp xã Vĩnh Trường.

Xã Vĩnh Sơn có diện tích 40,96 km², dân số năm 1999 là 6595 người,[1] mật độ dân số đạt 161 người/km².

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh

0995-v-nh-s-n-v-nh-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)