User Tools

Site Tools


1012-v-nh-th-nh-trung-la-gi

Vĩnh Thạnh Trung là một xã thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Vĩnh Thạnh Trung có diện tích 28,47 km², dân số năm 1999 là 28.881 người,[1] mật độ dân số đạt 1.014 người/km².

Địa giới hành chính: phía Đông giáp sông Hậu, phía Tây giáp xã Thạnh Mỹ Tây, phía Nam giáp thị trấn Cái Dầu và xã Bình Long, phía Bắc giáp xã Mỹ Phú và Ô Long Vĩ.

Xã có 12 ấp, gồm: Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Quý, Vĩnh Quới, Bình An, Thạnh An và Thạnh Lợi. Dân số năm 1999 là 28.881 người, gồm người Kinh, người Hoa, người Chăm và người Khmer.

Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc và thủy sản...[3].

1012-v-nh-th-nh-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)