User Tools

Site Tools


1014-v-nh-th-nh-v-nh-t-ng-la-gi

Vĩnh Thịnh là một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 10,17 km², dân số năm 1999 là 9108 người,[1] mật độ dân số đạt 896 người/km².

Vĩnh thịnh Phía Đông giáp xã Phú Đa, Phía Tây giáp Sông Hồng và Xã An Tường,Phía Nam giáp xã Vĩnh Ninh,phía Bắc giáp đê Tả Sông Hồng, xã Tam phúc, Tuân chính Vĩnh Thịnh có các thôn: Khách Nhi Làng,Khách Nhi trại,Muôn trì làng,Muôn trì trại,Xóm Đông,xóm ngược Hoàng xá, xóm Đình,Hệ thôn, An Thượng,An Hạ,Xóm Liễu,An Lão. Năm 2012 khởi công xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh. Là xã Thuần nông,nhân dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Từ năm 2010 nhân dân có phong trào làm kinh tế trang trại và chăn nuôi bò sữa.

[cần dẫn nguồn]

1014-v-nh-th-nh-v-nh-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)