User Tools

Site Tools


1017-v-nh-thanh-nh-n-tr-ch-la-gi

Vĩnh Thanh là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vĩnh Thanh liền kề với các xã: Phú Đông, Phước Khánh, Phước An, Long Tân, Phú Thạnh.

Xã có diện tích 33,23 km², dân số năm 1999 là 14529 người,[1] mật độ dân số đạt 437 người/km².

 • Hòa Bình
 • Thanh Minh
 • Vĩnh Cửu
 • Sơn Hà
 • Thành Công
 • Chính Nghĩa
 • Đại Thắng
 • Thống Nhất
 • Nhất Trí
 • Đoàn Kết
 • Bắc Thần
 • Nghĩa Yên
 • Bắc Minh
 • Vĩnh Phước
 • Đại Điền
 • Nghĩa Hiệp
 • Nghĩa Mỹ
 • Thiết Nham
1017-v-nh-thanh-nh-n-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)