User Tools

Site Tools


1018-v-nh-thanh-ph-c-long-la-gi

Vĩnh Thanh là một xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Thanh có diện tích 37,44 km², dân số năm 1999 là 13529 người,[1] mật độ dân số đạt 361 người/km².

Xã Vĩnh Thanh:

Xã Vĩnh Thanh gồm 14 Ấp:

1. Ấp 6.

2. Ấp 10B.

3. Ấp Bình Thiện.

4. Ấp Huê 1.

5. Ấp Huê 2A.

6. Ấp Huê 2B.

7. Ấp Vĩnh Bình A.

8. Ấp Vĩnh Bình B.

9. Ấp Vĩnh Đông.

10. Ấp Vĩnh Hòa.

11. Ấp Tường 3A.

12. Ấp Tường 3B.

13. Ấp Tường Thắng A.

14. Ấp Tường Thắng B.

1018-v-nh-thanh-ph-c-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)