User Tools

Site Tools


1020-v-nh-thanh-v-n-la-gi

Vĩnh Thanh Vân là một phường thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Phường Vĩnh Thanh Vân có diện tích 0,59 km², dân số năm 1999 là 16828 người,[1] mật độ dân số đạt 28522 người/km². Phường Vĩnh Thanh Vân như một cù lao vuông cạnh, bốn phía là các kênh đào và bờ biển vây bọc. Phường là một trung tâm thương mại lớn của thành phố, tập trung nhiều cơ sở buôn bán lớn. Có một ngôi chợ duy nhất ở đây là chợ Nguyễn Thoại Hầu hay còn gọi là chợ Gà theo cách nói của người dân địa phương.

1020-v-nh-thanh-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)