User Tools

Site Tools


1030-v-nh-tr-ch-ng-la-gi

Vĩnh Trạch Đông là một xã thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Trạch Đông có diện tích 46,57 km², dân số năm 1999 là 18998 người,[1] mật độ dân số đạt 408 người/km².

Vĩnh Trạch Đông gồm các ấp:

 • Ấp Giồng Giữa A
 • Ấp Giồng Giữa B
 • Ấp Biển Đông A
 • Ấp Biển Đông B
 • Ấp Biển Tây A
 • Ấp Biển Tây B
 • Trước năm 1979, Vĩnh Trạch là một xã của thị xã Bạc Liêu, địa bàn xã Vĩnh Trạch khi đó tương ứng với địa bàn 2 xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông ngày nay.
 • Ngày 25 tháng 07 năm 1979, xã Vĩnh Trạch được chia thành 2 xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Hoà.
 • Ngày 2 tháng 2 năm 1991, 2 xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Hoà lại nhập thành xã Thuận Hoà.
 • Ngày 25 tháng 8 năm 1999, xã Thuận Hoà được chia thành 2 xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông.
 • Ngày 27 tháng 8 năm 2010, thị xã Bạc Liêu chuyển thành thành phố Bạc Liêu, xã Vĩnh Trạch Đông thuộc thành phố Bạc Liêu.
1030-v-nh-tr-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)