User Tools

Site Tools


1056-v-t-l-i-la-gi

Vật Lại là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Vật Lại có diện tích 14,4 km², dân số năm 1999 là 10257 người,[1] mật độ dân số đạt 712 người/km². Vật Lại có 5 thôn: Yên Bồ, Vật Phụ, Cầu Dấng, An Thịnh và Tân Phú Mỹ !

1056-v-t-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)