User Tools

Site Tools


1060-v-thanh-x-la-gi

Vị Thanh là xã thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Tháng 1/2014 Vị Thanh được công nhận là xã nông thôn mới thứ hai của tỉnh.

Vị Thanh (xã)
Địa lý
Diện tích 41,20[1]
Dân số  
 Tổng cộng 9.822 người (1999)[2]
 Mật độ 238 (1999)
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thủy
Mã hành chính 31465[3]

Xã Vị Thanh nằm ở phía bắc của huyện Vị Thủy.

  • Phía đông giáp các xã Vị Bình và Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
  • Phía nam giáp các xã Vĩnh Trung và Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
  • Phía tây giáp xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang và xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
  • Phía bắc giáp xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Năm 1981, xã Vị Thanh được chia tách thành ba xã là Vị Thanh, Vị Xuân và Vị Bình[4].

Năm 1991, toàn bộ diện tích và dân số của xã Vị Bình được sáp nhập vào xã Vị Thanh[5].

Năm 1999, xã Vị Bình được tái lập trên cơ sở 2.108,52 ha diện tích tự nhiên và 8.252 nhân khẩu của xã Vị Thanh, cả hai xã được chuyển về thuộc huyện Vị Thủy mới chia tách từ huyện Vị Thanh[6].

Xã Vị Thanh có quốc lộ 61B và kinh Xáng Xà No chạy qua.

  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Hậu Giang. Công báo số 229, ngày 01/03/2007.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  4. ^ Quyết định số 70/HĐBT ngày 15/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang.
  5. ^ Quyết định số 36/QĐ-TCCP ngày 28/01/1991.
  6. ^ Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thuỷ và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần Thơ.
1060-v-thanh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)